Ciutadania

Exercicis Espatlla

Mostrant 1 a 6 de 6 categories

 • ActiusPlegar

  • 012. Pèndul circular

   Recolzar la mà sana sobre una superficie. Deixar caure el braç lesionat relaxadament i en un moviment pendular, fer moviments circulars.

  • 011. Pèndul antero-posterior i lateral

   Recolzar la mà sana sobre una superfície. Deixar caure el braç lesionat relaxadament i en un moviment pendular, fer moviments antero-posteriors i laterals, cap endins i cap enfora.

  • 010. Isomètric en descens

   Braç estirat enganxat al cos. Apretar un coixí contra la llitera fetn un descens d'escàpula sens moure el cos.

  • 009. Isomètric en rotació

   1. Colze flexionat i enganxat al cos amb palmell contra la paret. Fer força endins contra la paret sense moure el braç.

   2. Mateixa posició però el dors de la mà estarà en contacte amb la paret o pilota. Fer força enfora contra la paret sense moure el braç.

  • 008. Isomètric en extensió

   Drets d'esquena a la paret o panxa amunt a la llitera. Dobleguem el colze a 90º. Fem força amb espatlla cap enrere empenyent el colze contra la paret o llitera.

  • 007. Isomètric en extensió amb pilota

   Ens posem d'esquena a la paret amb el colze doblegat a 90º. Fem força amb la intenció d'apretar la pilota amb el colze contra la paret.

  • 006. Isomètric en ADD amb pilota

   Drets o panxa amunt amb colze flexionat, col.loquem un coixí o pilota entre el colze i el cos. Apretem amb el colze contra el coixí o pilota.

  • 005. Isomètric en ABD amb pilota

   Drets al costat de la paret o panxa amunt amb colze flexionat, apretem amb el colze contra la paret o contra una pilota i la pared.

  • 004. Extensió d'espatlla

   Colze doblegat a 90º. Portem fins on podem el colze cap a enrere.

  • 003. ABD d'espatlla

   Amb el colze doblegat a 90º, aixequem el braç de costat, de manera que el colze es posa a nivell de l'espatlla.

  • 002. ADD d'espatlla

   Flexió d'espatlla sobre 80º i rotació interna. Mantenint el colze doblegat, el portem cap a l'espatlla contraria.

  • 001. Flexió d'espatlla

   Amb el colze doblegat a 90º, realitzem una flexió d'espatlla de manera que el puny ens quedarà per sobre el cap.

 • AssistitsPlegar

  • 008. Politges

   Agafem politja. El braç lesionat comença de baix. El braç de dalt estira la politja cap a baix i així, el braç lesionat pujarà sense fer força. A casa, podem fer servir el marc d'una porta.

  • 007. Rotació interna amb llençol

   Agafar llençol amb braç sa per sobre i el lesionat per sota (a l'alçada de sacre o lumbars). El braç sa fa força amunt per emportar-se el braç lesionat en direcció al cap.

  • 006. Rotació interna amb la mà contraria

   Mà sana agafa braç lesionat per darrera l'esquena. La mà sana farà força per elevar la mà lesionada resseguint l'esquena amunt.

  • 005. Flexió amb coixí

   Creuar les mans i arrepenjar-les sobre un coixí circular o pilota. Amb un moviment de flexió de tronc aconseguirem la flexió de l'espatlla sense que el braç lesionat faci cap esforç.

  • 004. Rotació externa amb bastó

   Agafar el bastó amb les dues mans amb el colze flexionat 90º i enganxat al cos. El braç sa fa força endins, enduent-se així la mà lesionada cap a fora en rotació externa (no desenganxem colze).

  • 003. Rotació interna i extensió amb bastó

   Agafar bastó amb dues mans per darrera l'esquena. Amb el braç sa fem força per endur-nos el braç lesionat cap endins o encara més enrere.

  • 002. ABD amb bastó

   Agafar el bastó amb braços estirats i fer un moviment lateral de manera que el braç sa empenyi el braç lesionat cap enfora separant-lo del cos.

  • 001. Flexió amb bastó en DS

   Agafar un bastó amb les dues mans i portar-les enrere per sobre el cap. El braç sa farà la major part de la força, el braç lesionat es deixa portar.

 • EstiramentsPlegar

  • 006. Cadena anterior

   Ens agafem les mans per darrera la cintura amb els braços estirats. Fem l'estirament intentant separar les mans del cos enrere i intentant portar pit una mica endavant.

  • 005. Pectorals bilateral

   Col·locar el braços oberts amb colze flexionat contra una cantonada. Amb palmell enganxat a la paret, portem el pit endavant notant la tensió a pit i espatlla.

  • 004. Pectoral

   Col·locar el braç obert amb colze flexionat contra la paret o espatllera i fer moviment de torsió en sentit contrari fins notar tensió pectoral o limitació  d'espatlla. Aguantar 10 segons sense fer rebots.

  • 003. Tríceps

   Elevem braç  a estirar. Deixem caure avantbraç darrera del cap i agafem el colze amb la mà contrària. Portem colze en direcció al cap i intentem doblegar al màxim el colze.

  • 002. Dorsal ample

   Elevem braç  a estirar. Deixem caure avantbraç darrera del cap i agafem el colze amb la mà contrària. Portem colze en direcció al cap i ens inclinem cap el costat contrari.

  • 001. Deltoides posterior

   Drets o asseguts. Agafem el colze del braç a estirar i l'aproximem al màxim al pit intentant portar la mà al costat contrari. Notarem l'estirament a l'espatlla

 • GlobalsPlegar

  • 005. Aproximadors escàpules 2

   Panxa avall i amb els braços al llarg del cos. Aproximar les escàpules entre sí al mateix temps que impulsem els braços en direcció la pelvis. Relaxar-se i tornar a la posició inicial.

  • 004. Aproximadors escàpules 1

   Panxa avall amb els braços oberts i els colzes doblegats, aproximar les escàpules seraparant els braços del terra.

  • 003. Periescapulars encongir espatlles

   Encongir els hombros, i després relaxar els hombros.

  • Periescapulars cercles amb les espatlles

   Realitzar cercles amb els hombros.

  • 001. Diagonals de Kabat

   Comencem amb el braç estirat cap a darrera i cap dalt amb el palmell de la mà mirant endavant, i portem el braç cap el costat contrari del cos, en direcció a la cadera, i acabem amb el palmell mirant enrere.

 • PropioceptiusPlegar

  • 008. Propioceptiu i/o recentratge amb un objecte (2)

   Agafem un objecte (segons tolerancia) amb la mà de l'espatlla lesionada. Intentem mantenir-lo a certa alçada i desprès fem moviments en diferents direccions seguint-lo sempre amb la vista.

  • 007. Propioceptiu i/o recentratge amb un objecte (1)

   Agafem un objecte (segons tolerancia) amb la mà de l'espatlla lesionada. Intentem mantenir-lo a certa alçada en equilibri.

  • 006. Propioceptiu i/o recentratge amb pilota contra la paret lateralment (2)

   Amb el colze doblegat o estirat i espatlla sobre uns 90º ens arrepengem sobre la pilota de costat i mantenim l'equilibri amb l'espatlla. Ara, intentem moure la pilota en diferents sentits.

  • 005. Propioceptiu i/o recentratge amb pilota contra la paret lateralment (1)

   Amb el colze doblegat o estirat i espatlla sobre uns 90º ens arrepengem sobre la pilota de costat i mantenim l'esquilibri amb l'espatlla.

  • 004. Propioceptiu i/o recentratge amb pilota contra la paret frontalment (2)

   Amb el colze doblegat i espatlla sobre uns 90º ens arrepengem sobre la pilota i mantenim l'equilibri amb l'espatlla. Es pot iniciar l'exercici amb 2 mans en cas de dificultat. Ara, intentem moure la pilota en diferents sentits.

  • 003. Propioceptiu i/o recentratge amb pilota contra la paret frontalment (1)

   Amb el colze doblegat i espatlla sobre uns 90º ens arrepengem sobre la pilota i mantenim l'equilibri amb l'espatlla. Es pot iniciar l'exercici amb 2 mans en cas de dificultat.

  • 002. Pilota per darrera genolls

   Inclinar-se cap endavant i passar la pilota de mà a mà, per darrera dels genolls. Repetir amb els ulls tancats.

  • 001. Pilota per sobre el cap

   Tirar una pilota de tenis, o alguna cosa similar, per sobre el cap assegurant-se que la pilota passi per sobre del nivell de la vista.

 • ResistitsPlegar

  • 010. Theraband en flexió

   Esquena a la paret, agafem amb el braç lesionat una cinta elàstica fins notar tensió (colze flexionat o estirat segons indicació) i fem força cap endavant.

  • 009. Diagonal de baixada amb theraband o politjes

   Drets i perpendiculars a la paret, agafem una cinta elàstica i portem el braç des del costat  o elevació (segons tolerància) en direcció al maluc contrari notant la tensió de la cinta.

  • 008. Politges amb resistencia

   Col.locar el pes adecuat, estirar de la politja amb el braç lesionat en la direcció indicada pel nostre fisitorapeuta. En cas de no tenir politja es pot fer elevació amb cinta elàstica.

  • 007. Rotació interna amb Theraband

   Perpendiculars a la paret, braç lesionat prop de la paret i colze flexionat. Estirem de la cinta cap endins notant la resistència.

  • 006. Rotació externa amb Theraband

   Perpendiculars a la paret, braç lesionat lluny de la paret i colze flexionat. Estirem de la cinta cap enfora notant la resistència. No desenganxem colze del cos.

  • 005. Extensió amb Theranband

   Cara a la paret, agafem amb el braç lesionat una cinta elàstica fins notar tensió (colze flexionat o estirat segons indicació) i fem força cap enrere. També es pot fer del revés (esquena a la paret).

  • 004. ABD amb Theraband

   Perpendiculars a la paret, braç lesionat queda fora (lluny de la paret). Amb  colze flexionat o estirat, segons indicació del fisioterapeuta, intentem desenganxar el braç del cos notant la tensió de la cinta.

  • 003. Extensió d'espatlla amb pes

   Agafem un pes i amb el colze estirat, fem moviment amb el braç enrere.

  • 002. ABD d'espatlla amb pes

   Agafem un pes i amb el colze estirat, fem moviment amb el braç cap el costat obrint el braç.

  • 001. Flexió d'espatlla amb pes

   Agafem un pes i amb el colze estirat, fem moviment amb el braç cap endavant.

 • Imprimir exercicis

Pujar