Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

 

2015

2016
Total d'urgències 69.363 71.920
        Urgències HCAP   51.349
        Urgències PAC   20.571
        Urgències /dia 190 197
Urgències que ingressen (%) 5,7% 5,2%
Urgències pediatria  9.814   11.694

Es publiquen a...

La informació del temps d'espera de les urgències no greus s'actualitza cada 5 minuts.

L'Hospital aten una seixantena de casos d'ictus cada any a través de la xarxa teleictus.