Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès

  • Penedès Rural: 32.904

  • Sant Sadurní: 21.748

  • Vilafranca del Penedès:41.030

  • Total sector Alt Penedès:      95.682

    Superfície: 563 Km2

    Densitat: 169,95  hab. / km2

                   Font RCA 2016

       

  

El mes de novembre de 2016 es posa en marxa el nou CAP Vilafranca Nord quedant distribuïda la comarca en quatre Àrees Bàsiques de Salut: Abs Sant Sadunrí, ABS Penedès Rural, ABS Vilafranca 1, ABS Vilafranca 2.

L'any 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar el Sector Sanitari Alt Penedès - Garraf