Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Un dia a l'hospital    

 

2015

2016  

Altes 21 21
Consultes externes 489 507
Urgències 190 197
Intervencions quirúrgiques 39 44
      - majors 16 17
      - menors 23 27
Sessions Hospital de Dia 20 18
Sessions Rehabilitació 135 140
Radiodiagnòstic (excepte Rx simples) 97 96
Exploracions complementàries 104 110
Parts  1,4                1,5

Dins del Pla de millora de l'atenció a C. Externes es revisen els circuits i la distribució de les consultes ....

És ...