Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Gestió documental

2015

2016

Revisions procediments i protocols      98 239
De nova elaboració 12 36
Total 110 275

Se celebra una jormada d'Ètica Assistencial a l'Alt Penedès amb el lema "Té límits l'autonomia, quins són?"