Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

 

2015

2016

Cesàries (%) 17,1 18,7
Infecció nosocomial (%) 4,4 4,2
Taxa mortalitat (%) 4,2 3,56
Taxa de reingressos a 30 dies (%) * 4,6 4
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) 1,64 1,45
Prevalència de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,34 0,13
Identificació adequada (%) 96,25 99,55
Índex d'alletament 84,2 90,47

* Criteri actualitzat segons homologació CatSalut.

El Servei de...

El Servei de Farmàcia de l'hospital revalida el Certificat de Gestió de Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008

Continuem impulsant a