Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Agraïments, suggeriments i reclamacions

 

2015

2016

Agraïments 26 24
Suggeriments 15 14
Reclamacions i queixes 243 305

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global 8,5 8,6
Cirurgia sense ingrés. Valoració global 8,7 9
Rehabilitació. Valoració global 8,7 9,2
Obstetrícia. Valoració global 8,9 8,4
Farmàcia. Valoració global 8,9 9,3
Urgències. Valoració global 7,8 6,9

       

Informe de Qualitat percebuda(2016)

S'han .

Els