Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
 

2016

2017

Primeres visites                                                   31.681             
Visites successives              93.462  
Total 125.143  
Hospital de Dia
 

  2016 

 2017  

Sessions                                              4.524        
Rehabilitació
 

2016

    2017

  Sessions Sessions
Hospitalització                                     1.168  
Ambulatòria 33.531  
Total 34.699  
Consultes Externes per especialitat
 

2015

2016

2017
Traumatologia                                                      18.672        19.196  
Oftalmologia 12.937 13.267  
Hematologia   1.945   1.979  
Ginecologia i obstetrícia   6.226   6.498  
Otorinolaringologia   8.424   8.400  
Dermatologia   6.514   7.146  
Cirurgia general   5.603   5.808  
Gastroenterologia   3.912   4.355  
Endocrinologia   5.554   5.707  
Neurologia   4.309   4.408  
Pneumologia   4.988   4.971  
Reumatologia   7.810   7.793  
Medicina Interna   3.039   2.808  
Cardiologia   3.150   3.465  
Urologia   6.449   6.054  
Anestèsia   3.034   3.173  
Oncologia   2.636   2.405  
Rehabilitació   7.997   8.510  
Clínica del dolor     728     817  
Dietètica i nutrició     428     863  
Unitat Patologia Mamària (UPM)     767     774  
Unitat Medicina Esportiva (UME)   1.085   1.620  
Cirurgia maxil·lofacial       365  
Altres   6.574   4.770  

Total

121.095 125.143  

La

Per a

La .