Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

La formació continuada pretén el desenvolupament dels professionals des de la perspectiva de la detecció de les necessitats formatives, la pertinència, l'impacte fins l'eficàcia i l'eficiència en el desenvolupament de les competències adquirides sobre els requeriments dels llocs de treball o processos assistencials, per tal que avancem en el que  fem, és a dir, en la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania.

Formació continuada

Hores dedicades a la formació  
Hores docents interns     
Nombre accions formatives    

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació  
Nombre de persones formades  
Nombre hores en línia   
Nombre hores presencials  

La missió de l'àrea de formació continuada, és el desenvolupament integral de competències dels professionals de l'organització, oferint un plantejament global en la gestió de la formació, la planificació, l'organització, la implementació, el desenvolupament i l'avaluació de les accions formatives. També gestionar, promoure i facilitar ajuts per a la formació dels professionals.