Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

 

2016

2017
Personal assistencial    
         Facultatius                                               100,51 99,41
         Grau mitjà  130,95 134,08
         Formació professional de nivell 1   85,95 94,67
         Formació professional de nivell 2   13,79 10,03
Personal de suport   17,27 22,03
Personal administratiu                          56,43 58,38
Direcció     4 4
Total 408,01 422,68

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2017

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada       53                  7            2
                        Dones       49                   7         2
                        Homes        4                0          0
Excedències        7                1         4   
                        Dones        3               1         3
                        Homes        4                  0         1

Excedència materna /

conciliació vida laboral i familiar

        5              1         1
                        Dones         5              1         1 
                        Homes         0              0         0

Permisos  

Maternitat N. de casos           Dies
Infermeria                               11              856   
Aux. Infermeria           9             578
Tècnic de Rx           2              148  
Mèdic           2             130
Administratiu           2              149
Total          26            1861
Paternitat                      N. de casos          Dies     
Infermeria           1              28 
Tècnic de Rx           1              28
Portalliteres           1              19
Mèdic           1              28 
Administratiu           1              28
Peó           1               28
Total            6             159  

 Un dels permisos de maternitat ha estat sol·licitat per un home.

Es va fer el seguiment i l'avaluació dels objectius del Pla Estratègic 2016-2017.

El relleu generacional de la plantilla de l'hospital, s'ha visualitzat enguany amb la jubilació de diverses companyes i companys. Van rebre el reconeixement junt amb els que han fet 25 anys de treball a l'hospital.