Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2016

2017

Exposicions al passadís 10 9
Notes de premsa 13 15
Presència a mitjans (TV) 31 39
Notes a Web 41 47
Notes a intranet 202 204
Col·laboracions amb entitats 35  
Reconeixements socials i premis 10  
Reconeixements científics i premis 17 5
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 35.990 39.453
Assistents a activitats de promoció de la salut 191 151
Publicacions a Facebook 133 120

En la memòria de comunicació i compromís social, trobareu

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el CPNL signen un conveni de col·laboració per fomentar l'ús del català en l'àmbit sanitari