Ciutadania

Enquesta de satisfacció d'Obstetrícia

       

Aquest qüestionari pretén conèixer la valoració que fan les nostres usuàries dels servei que han rebut.

Les preguntes estan agrupades per poder valorar de manera diferenciada les fases del procés d'atenció a l'embaràs i del part i també de manera global.

Agraïm per endavant les vostres aportacions que ens ajudaran a millorar els nostres serveis.

Enquesta en català

Enquesta en castellà