Ciutadania

Atenció al part

Contacte pell amb pell maré-nado

El mètode pell amb pell, anomenat també “mètode cangur” va començar cap a l’any 1978 a Bogotà degut a la manca d’incubadores i de personal sanitari. Dos metges van tenir la idea de fer servir les mares com a incubadores i així va començar el que s’anomena “mètode cangur” que tan bons resultats va donar i continua donant en les cures i desenvolupament dels prematurs.

En veure els resultats s’han anat fent, des de llavors, nombrosos estudis arreu el món per determinar perquè i de quina manera, el contacte pell amb pell mare- nadó afavoreix el seu creixement físic i psíquic. Els descobriments han estat extraordinaris.
Alguns dels resultats a curt i llarg termini, han estat:
A curt termini:
-          S’aconsegueix una estabilitat fisiològica ja que:
·         es manté la temperatura corporal del nadó
·         es regula el ritme cardíac i la saturació d’O2
·         es milloren els nivells de glucosa (sucre) en la sang del nadó.
-          Afavoreix el desenvolupament psicomotriu per l’estimulació del nervi vago. Aquest nervi prepara al nadó per rebre i digerir la llet materna i així tenir una nutrició adequada.
-          Incrementa un estat d’alerta que afavoreix la instauració del vincle mare- nadó i la durada de la lactància materna.
-          Redueix el plor del nadó en sentir el batec cardíac i la veu materna que els fa recordar vivències prenatals.
-          Incrementa la son profunda del nadó afavorint la maduració del Sistema Nerviós Central, fent disminuir els períodes d’apnees.
-          Les carícies i el contacte amb la mare fan disminuir l’estrès del nadó i l’angoixa de la mare.
-          S’inicia una estimulació sensorial, tàctil, auditiva, olfactiva i visual.
Fent el seguiment dels nadons d’aquests estudis es va arribar als següents resultats a llarg termini:
-          Hi ha una perllongació de la lactància materna, la qual cosa dóna nivells d’immunoglobulines més alts als 6 mesos de vida. La llet humana, degut al seu alt nivell d’anticossos, es pot catalogar com la primera i més segura vacuna durant el primer any de vida.
-          Reducció d’ingressos hospitalaris per causes infeccioses
-          Millors resultats en el desenvolupament orgànic i funcional.
COM ES REALITZA EL CONTACTE PELL AMB PELL?
Primer ha d’haver consentiment per part de la mare/pare. Per aquest motiu durant els moments previs al naixement us preguntaran si ho voleu fer.
Si hi ha aquest consentiment és pot realitzar el contacte pell amb pell. Llavors si el nadó o la mare no necessiten cures especials per algun motiu determinat, i es pot, els nadons es poden col·locar en acabar de néixer sobre el ventre de la mare la qual l’assecarà amb una talla seca i calenta. Immediatament se’l taparà amb una altra talla seca i una flassada, i a ser possible se li posarà un gorret. Romandran junts fins la finalització del part, comprovant que el contacte pell amb pell sigui el màxim possible. Per mantenir la temperatura corporal del nadó, és important emfatitzar al màxim el fet de que és la mare que acaba de parir qui li dóna l’escalfor necessària. I per tant, és en contacte amb la seva pell calenta quan mantindrà la temperatura. Les separacions, el estar mal tapat per sobre, o el fet que hi hagi roba entre la pell de la mare i el seu fill, pot interferir en el manteniment correcte de la temperatura corporal del nadó.
En els casos de cesària es pot oferir la possibilitat de realitzar el pell- pell al pare amb el seu fill, però és més important encara ser conscients que el nadó pot haver abaixat la seva temperatura corporal pel tipus de naixement i pel trasllat del Bloc Quirúrgic fins a la sala de parts. I per tant, hem d’estar més a sobre de que estigui ben en contacte amb la pell del pare i ben tapat amb el gorret posat, fora de corrents d’aire.
Quan la mare arribi del Bloc Quirúrgic se li pot oferir la possibilitat de ser ella que faci pell amb pell amb el seu fill, recordant que la temperatura corporal de la mare sempre sol ser més alta que la del pare pel tipus de procés que està passant.