Ciutadania

Donació d'òrgans

Donació d'òrgans

Donació d'òrgans

La donació és un acte altruista pel qual una persona, o la seva família, manifesta la voluntat que, a partir del moment de la seva mort, qualsevol part del seu cos que sigui apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar altres persones.

A Catalunya, l'organització responsable de les donacions i trasplantaments és l'OCATT, Organització Catalana de Trasplantaments.

  • Telèfon d'informació: 93 339 83 03
  • Per a més informació, es pot accedir a la pàgina web de OCATT