Ciutadania

Exercicis Patologia Mamària post operatori inmediat

Mostrant 1 a 1 de 1 categories

 • ActiusPlegar

  • 0013 Rotació Externa + ABD en Bipedestació

   Per treballar la rotació exerna i la abducció combinades, posem l'avantbraç al marc de la porta a una laçada tolerable i el deixem com a punt fixe. A continuació mourem el cos a com si fóssim una porta. Cal fer-ho suaument i de forma lenta.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia.  A mesura que van passant els dies podem augmentar els númro de sèries.

  • 012. Escaleta per la paret

   Posar-se al costat d'una porta i fer pujar el braç amb el colze en extensió fent l'escaleta fins on es toleri. Es pot fer tan de cara com de costat. Fer-ho suaument i de forma lenta.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de series.

  • 011. Rotació externa amb bastó en Bipedestació

   Agafar el bastó amb les dues mans mantenint els colzes en flexió de 90º. Amb el braç no intervingut provocar rotació externa de l'altre braç, segons tolerancia. 

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de series.

  • 010. Flexió amb bastó en Bipedestació

   Agafar el bastó amb les dues mans mantenint els colzes en extensió. Realitzar la flexió dels dos braços, d'empeus i segons tolerancia. 

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 009. ABD amb bastó en Bipedestació

   Agafar el bastó amb les dues mans per les puntes mantenint els colzes en extensió. Amb el braç no intervingut provocar l'ABD de l'altre braç, d'empeus i segons tolerancia. 

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 008. Rotació externa i interna amb bastó

   Agafar el bastó amb les dues mans mantenint els colzes en flexió de 90º i amb el braç no intervingut provocar rotació externa i interna de l'altre braç, segons tolerancia. Aquests exercicis es poden fer estirada panxa enlaire, en sedestació i d'empeus segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 007. Flexió actiu-assistida amb bastó

   Agafar el bastó amb les dues mans amb els colzes en extensió. Pujar el bastó fins als 90º de flexió de braç com a molt, lentament. Aquests exercicis es poden fer en estirada, asseguda o dreta segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 006. Flexió autopassiva

   Agafar-se el braç del costat intervingut pel canell i pujar-lo fins a 90º com a molt, lentament. Aquests exercicis es poden fer estirada, asseguda o dreta segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 005. Exercicis amb la pilota d'escuma

   Agafem amb el puny una pilota d'escuma, mantenir la pressió durant 5 segons. Es pot fer estirada o asseguda segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 004. Mobilització activa de colze

   Flexionar i extendre el colze. Es pot ferestirada o asseguda segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 003. Mobilització activa de canell

   Flexionar, extendre i fer rotacions de canell amb el colze flexionat a 90º. Es pot fer estirada o asseguda segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 002. Mobilització activa de dits

   Obrir i tancar la mà amb el colze flexionat a 90º. Es pot fer estirada o asseguda segons tolerància.

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

  • 001. Exercicis respiratoris abdomino diafragmàtics

   Recolzar les mans sobre l'abdomen. Inspirar pel nas i inflar l'abdomen. Espirar per la boca i relaxar l'abdomen. Podem flexionar els malucs i els genolls recolzant les plantes dels peus sobre el llit o amb les cames estirades. 

   Realitzar una sèrie de 7 repeticions 2 cops al dia. A mesura que van passant els dies podem augmentar el número de sèries.

 • Imprimir exercicis

Pujar