Ciutadania

RSS

GAM Grups d'Ajuda Mútua a l'Alt Penedès

Un GAM o Grup d’Ajuda Mútua és un grup de persones que:

  • Comparteixen un problema de salut o una situació social comuna.
  • Que es reuneixen per fer alguna cosa per a millorar aquest problema o aquesta situació.
  • Que es donen suport i informació en aquestes reunions de grup.
  • Que treuen un benefici personal i/o col·lectiu i de repercussió social.

Creiem que la tasca que porten a terme els GAM és fonamental per a millorar la qualitat de vida del ciutadà complementant l’assistència sanitària.