Ciutadania

Si heu de venir...

A l'entrada principal de l'hospital trobareu el servei d'Admissions i Recepció on us atendran i us informaran personalment.

  • L'horari d'atenció és de 8 a 21 hores, tots els dies de la setmana.

També podeu dirigir-vos a admissions de C. Externes els dies laborables i d'Urgències les 24 hores.

Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU)

La UAU és qui vetlla pels drets i les obligacions dels usuaris. Us atendrà de manera personalitzada quan sigui necessari donant-vos informació i assessorant-vos en la tramitació de documents sanitaris, com per exemple en el Documents de Voluntats Anticipades (testament vital) o en la segona opinió mèdica de tractament o diagnòstic.

Des d'aquest servei també es gestionen les vostres opinions, queixes i suggeriments.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari, compta amb el suport i l'assessorament de la Comissió d'Ètica Assistencial per assegurar un bon exercici dels drets i deures dels usuaris.

Horaris de visita als pacients hospitalitzats

L'horari de visites a les persones ingressades és de 4 a 8 de la tarda. En caps de setmana i festius s'amplia de 10 a 1 del migdia. Fora d'aquest horari només podrà quedar-se una persona acompanyant.

  • Es convenient no coincidir en l'habitació més de dos acompanyants per malalt.
  • No és permès que els nens i nenes menors de 10 anys vinguin a l'hospital a visitar als familiars ingressats, exceptuant situacions especials que hauran de ser autoritzades per Infermeria.