Ciutadania

Si heu de venir...

Per accedir a l'Hospital en aquests moments és necessari seguir la normativa Covid, l'ús de la mascareta (no de roba), respectar la distància de seguretat de 2 metres i la neteja de mans. Els accessos estan restringits.

A l'entrada principal de l'hospital trobareu el servei d'Admissions i Recepció on us atendran i us informaran personalment.

 • L'horari d'atenció és de 8 a 21 hores, tots els dies de la setmana.

També podeu dirigir-vos a admissions de C. Externes els dies laborables i d'Urgències les 24 hores.

Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU)

La UAU és qui vetlla pels drets i les obligacions dels usuaris. Us atendrà de manera personalitzada quan sigui necessari donant-vos informació i assessorant-vos en la tramitació de documents sanitaris, com per exemple en el Documents de Voluntats Anticipades (testament vital) o en la segona opinió mèdica de tractament o diagnòstic.

Des d'aquest servei també es gestionen les vostres opinions, queixes i suggeriments.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari, compta amb el suport i l'assessorament de la Comissió d'Ètica Assistencial per assegurar un bon exercici dels drets i deures dels usuaris.

Normativa d'accessos als hospitals CSAPG

En aquests moments, per tal de garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals, ens trobem amb la necessitat d'actualitzar la normativa d'accessos als hospitals del CSAPG i la presència d'acompanyants.

 • Consultes Externes i proves: no es permet la presència d'acompanyants.

 • Urgències: no es permet la presència d'acompanyants.

  Quiròfan i UCSI: una persona podrà acompanyar el seu familiar a quiròfan, però se'ls indicarà que no es quedin a la sala d'espera i ja se'ls trucarà quan acabi la intervenció.

 • Hospitalització no Covid

  • Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat: no estan permeses les visites a pacients ingressats, excepte autoritzacions excepcionals.

 • Hospitalització obstètrica i pediatria: està permesa la presència d'un sol acompanyant, el mateix durant el dia.

 • Hospitalització Covid: no està permesa la presència d'acompanyants, excepte en el cas de pacients en procés de final de vida.

 • Unitats Sociosanitàries i Residència: no està permesa la presència d'acompanyants.

Queden exemptes d'aquesta normativa els menors, persones dependents, pacients que es troben en el final de vida, dones que han donat a llum i aquelles persones que la seva situació clínica ho requereixi.