Ciutadania

Petició medicació

Per poder facilitar la recollida de la vostra medicació ambulatòria, heu d'omplir aquest formulari (els camps assenyalats amb un * són d'introducció obligatòria) i acceptar les condicions establertes a la llei de protecció de dades de caràcter personal.

Podreu passar a recollir la vostra medicació al servei de Farmàcia de l'Hospital en horari laboral de dilluns a divendres des de les 8:30 h a les 20:00 h, a partir de les 48 h (en horari laborable) d'haver enviat aquest formulari.

Dades de la persona que fa la petició

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest formulari seran utilitzades per atendre la vostra petició. 

En enviar les vostres dades, n'autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l'àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat a Consorci Sanitari de l'Alt Penedès - Departament d'Atenció al client. Carrer Espirall s/n. 08720, Vilafranca del Penedès