Ciutadania

Full de reclamacions

Per poder gestionar la vostra reclamació necessitem que ens faciliteu les vostres dades (les assenyalades amb asterisc són obligatòries) i que accepteu les condicions establertes en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

Tan aviat com sigui possible, des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, us donarem resposta.

Dades de la persona que presenta la reclamació

/ /

Dades de la persona afectada

Només les has d'emplenar si fas la reclamació en nom d'una altra persona.

Informació dels fets

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest formulari seran incloses en el registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions. La finalitat d'aquest fitxer és servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del sistema sanitari públic. En enviar les vostres dades, n'autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l'àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat a Consorci Sanitari de l'Alt Penedès - Departament d'Atenció al client. Carrer Espirall s/n. 08720, Vilafranca del Penedès.