Ciutadania

Cartera de Serveis

Hospitalització

Unitat mèdica

 • Medicina Interna, amb les especialitats de Cardiologia, Dermatologia, Digestologia, Endocrinologia, Hematologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia i Reumatologia.

Unitat quirúrgica

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia amb les especialitats de Cirurgia General, Oftalmologia, Urologia i Otorrinolaringologia

Unitat de tocoginecologia

 • Obstetrícia
 • Ginecologia

Servei de pediatria

L'Hospital disposa d'un equip UFISS (Unitat Funcional d'Intervenció Sociosanitària)

Urgències

Serveis

 • Anestèsia
 • Cirurgia General
 • Medicina Interna
 • Pediatria
 • Tocoginecologia
 • Traumatología

Atenció ambulatòria

CONSULTES EXTERNES:

Especialitats mèdiques
 • Anestèsia
 • Cardiologia
 • Cirurgia General
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia Pediàtrica
 • Clínica del Dolor
 • Dermatologia
 • Dietètica i nutrició
 • Digestologia
 • Educació diabetològica
 • Endocrinologia
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Hematologia
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorrinolaringologia
 • Otorrinolaringologia infantil
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Rehabilitació
 • Reumatologia i Fisioteràpia
 • Salut Laboral
 • Traumatologia infantil
 • Unitat de Medicina de l’Esport
 • Urologia
Infermeria
 • Atenció als pacients ostomitzats
 • Infermeria de mama
 • Educació diabetològica
 • Dietètica i Nutrició
 • Educació pneumològica
 • Cures d’Infermeria
 • Infermeria del treball
Hospital de dia
 • Hospital de dia oncològic
 • Hospital de dia hematològic
 • Hospital de dia cures i tractaments
 • Psicooncologia
Cirurgia ambulatòria
 • Cirurgia diagnòstica
 • Cirurgia menor
Fisioteràpia i rehabilitació
 • Cinesiteràpia individual i en grup
 • Traccions mecàniques
 • Electroteràpia
Gabinets de proves complementàries
 • Amniocentesi
 • Analítiques, corbes de glucèmia
 • Angiografia ocular
 • Audiometries
 • Broncoscòpia
 • Campimetria
 • Control Sintrom
 • Colonoscòpia
 • Ecocardiograma
 • Ecografia Doppler transcranial
 • Ecografia Doppler de TSA
 • Ecografia obstètrica
 • Ecografia ginecològica
 • Electrocardiograma
 • Ergometria convencional
 • Gastroscòpia
 • Histeroscòpia
 • Holter
 • Impedanciometria
 • Laserteràpia (argon/yag)
 • Mapa
 • PFR (prova funcional respiratòria)
 • Polipectomia
 • Polisomnografia nocturna
 • PPD
 • Proves metacolina
 • Pulsioximetria nocturna
 • Puncions esternals
 • Registres obstètrics
 • Rinomanometria
 • Test d'alè
 • Videoestroboscòpia
 • Videonistagnograma
Diagnòstic per la imatge
 • Radiologia convencional 
 • Radiologia convencional telecomanda
 • Mamografies
 • Ecografies
 • TAC
 • Enema opaca
 • TEGD
 • Histerosalpingografies
 • Pielografia
 • Galactografia
 • Uretrocistografia
 • Dacriocistografia
Altres serveis
 • Farmàcia
 • Laboratori
 • Anatomia patològica
 • UFISS
 • Treball social
 • Mediació intercultural
 • Servei religiós
 • Atenció a la ciutadania