Ciutadania

Doneu la vostra opinió

Ajudeu-nos a millorar donant-nos la vostra opinió o suggeriment.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest formulari seran utilitzades per atendre la vostra petició.

En enviar les vostres dades, n'autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l'àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat a Consorci Sanitari de l'Alt Penedès - Departament d'Atenció al client. Carrer Espirall s/n. 08720, Vilafranca del Penedès