Ciutadania

Doneu la vostra opinió

Ajudeu-nos a millorar donant-nos la vostra opinió o suggeriment.

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer del qual és titular el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, que té com finalitat gestionar el que el ciutadà ha requerit i servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del centre. En cas necessari n'autoritzeu la comunicació als organismes i / o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat a Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Departament d'Atenció al client . Carrer Espirall s/n. 08720, Vilafranca del Penedès