Informació corporativa

Factura electrònica

 En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre de factures en el sector públic, que regula l'obligació de presentar la factura electrònica a les administracions públiques a partir del 15 de gener de 2015, els informem que poden lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de punt general d'entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya, a la bústia:

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorld=1055

seleccionant la pestanya "Enviament de factures"

El nostre DIR3 és el A09006563 per als tres gestors.