Informació corporativa

Antecedents històrics, 600 anys d'Hospital

El 5 de desembre de 1401, fra Marc d'Avinyó, juntament amb els jurats de la vila, va crear una Casa de la Pia Almoina per atendre pobres i malalts, la qual es situava a l'Hospital de Sant Pere. Aquesta és la data que s'ha considerat tradicionalment com la de la fundació de l'Hospital de Vilafranca.

L'any 1839, el convent de Franciscans que hi havia al costat del "primitiu" hospital va ser cedit per l'Estat al municipi per tal de que es fes servir com a hospital de pobres. El 1892 es va enderrocar una part d'aquest i es va construir un edifici nou, el qual no va quedar complet fins a la dècada de 1920. Fou el nou edifici d'estil modernista, que va funcionar fins el 1995.

L'Hospital era una institució de beneficència que depenia, pel que fa als ingressos, de la bona voluntat dels vilafranquins i que era gestionat per un patronat amb participació de les institucions municipals i eclesiàstiques i d'alguns veïns de Vilafranca, triats per aquestes. Com a institució de beneficència, un dels seus principals objectius era donar assistència sanitària gratuïta a aquells que no tenien recursos per pagar la medicina privada, però també duia a terme altres activitats de caritat pública com l'acollida de nens abandonats, el repartiment de roba per als pobres de la vila o l'escola de nenes, també pobres. D'altra banda, l'establiment d'una caserna a la nostra vila des de mitjan segle XVIII, va fer que durant més de 150 anys, l'Hospital complís les funcions d'Hospital Militar.

A mitjan dels anys 20, la Diputació de Barcelona estava procedint a una reordenació de l'assistència sanitària i es proposava crear les Sub-Brigadas Sanitarias que havien de coordinar tots els aspectes referents a la sanitat en les diferents comarques de la província. En aquesta organització, l'Hospital Comarcal hi jugava un paper central. L'Hospital de Vilafranca va ser el primer a arribar a un acord amb la Diputació i per això se'l considera el primer hospital comarcal de Catalunya, el qual va ser pres ràpidament com a model per altres poblacions de Barcelona.

Amb la nova condició, el servei de l'Hospital s'ampliava a tots els pobles de la comarca i, al mateix temps, la conversió en Comarcal va consolidar un procés de modernització i reformes que s'havia anat desenvolupant des de començaments de segle XX.

A començaments de la dècada de 1980 es van produir canvis substancials en l'Hospital Comarcal. D'una banda, aquest s'integrava en la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública creada per la Generalitat. El canvi més gran, però, ha estat el trasllat al nou edifici del carrer de l'Espirall. L'any 1981, l'Ajuntament de Vilafranca i el Departament de Sanitat de la Generalitat van acordar construir un nou hospital. Deu anys després es va començar la seva construcció i es va inaugurar el 1995.

L'Hospital està regit pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès amb representants de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Vilafranca, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i de la Fundació Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Es tracta d'un equipament que ofereix una àmplia cartera de serveis (hospitalització, consultes externes, urgències, unitat de cirurgia sense ingrés, etc.) i amb capacitat d'incorporar, de mica en mica, les darreres innovacions tecnològiques que estan apareixent en l'àmbit de la medicina.