Informació corporativa

Indicadors de qualitat

La qualitat dels servei i la seguretat del pacient són objectius prioritaris, així com la confiança de la ciutadania a la que donem servei, basada amb informació i transparència
Aquesta informació la trobareu en el següent enllaç de la memòria anual