Informació corporativa

Objectius i pla estratègic

Pla estratègic 2016 - 2017 del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Amb aquest Pla Estratègic 2016-2017 es pretén preveure i prioritzar els objectius i activitats necessàries per assolir la nostra missió, planificant els objectius estratègics i operatius de l'Hospital, a partir d'una anàlisi en profunditat de la situació, interna i externa, de la revisió dels resultats obtinguts de l'últim Pla estratègic 2013-2015 i dels requeriments que tenim establerts, Pla de Salut i resultats benchmark del CatSalut. També poder-ne fer un seguiment periòdic i l'avaluació dels resultats obtinguts.

En l'elaboració d'aquest pla la direcció ha comptat amb les aportacions de 48 persones, responsables de diferents àmbits assistencials i de qualitat.

Línies i objectius estratègics