Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

El proper 2 de juny de 15.30 a 19.30 hores al Casal de Vilafranca - Per: Comunicació

1a Jornada de Salut a l’Alt Penedès

Continuïtat assistencial. Avancem junts

(Atenció primària, atenció hospitalària, atenció especialitzada (CSMA, CSMIJ, CASD), atenció sociosanitària)

El proper 2 de juny de 15.30 a 19.30 hores es portarà a terme al Casal “La Principal” de Vilafranca la 1ª Jornada de Salut a l’Alt Penedès.

Tota la informació disponible de la Jornada la podeu trobar a l’enllaç següent:
www.csap.cat/jornadasalut  o des del banner de la portada.
 

Objectiu

La "1a Jornada de Salut a l’Alt Penedès. Continuïtat assistencial Avancem junts", és un espai de treball, coordinació i de reflexió sobre l’atenció sanitària a l’Alt Penedès, amb la proposta d’avançar junts en la millora de la salut de la població de referència.
Aquesta primera jornada té com a objectiu compartir els projectes que s’han desenvolupat de manera conjunta entre els diferents nivells assistencials i fomentar aquesta col•laboració en el futur. El pacient és l’eix principal del nostre treball. La finalitat és evidenciar que treballem i avancem junts amb el compromís de mantenir i millorar la qualitat assistencial dels serveis de salut i donar resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania.
El sistema sanitari ha de fer front a un conjunt de reptes que obliguen a vetllar per la sostenibilitat, en termes de qualitat i equitat, basat en la col•laboració de tots els agents que hi participen. La jornada ha de ser un espai de reflexió impulsor de la cooperació i les sinergies del treball en xarxa.
El territori es converteix en un escenari de cooperació que cerca la qualitat, l’eficiència i la satisfacció per mitjà de sistemes de treball basats en pactes i pràctiques col•laboratives entre els diferents equips professionals.

Enllaços relacionats