Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Jornades a Cadis durant el mes d'abril - Per: Comunicació

Projecte d’una xarxa de biblioteques virtuals del Sistema Sanitari Públic Català

A finals de 2009 el Departament de Salut va posar en marxa un Programa per al desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut, i dins d’aquest programa està impulsant la creació de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, en el qual l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès juntament amb set hospitals més, estan portant a terme un estudi per l’elaboració d’aquest projecte. L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa de biblioteques sanitàries, per això s’ha fet un estudi descriptiu de models de xarxa a nivell mundial amb els factors implicats que inclouen tipologia de les biblioteques, missió i objectius comuns, els serveis i recursos, els sistemes d’aplicació i suport tecnològic, finançament, estructura organitzativa i jurídica.
En aquest projecte hi participen 26 hospitals catalans, 22 dels quals actualment disposen de biblioteca al centre. Per elaborar l’estudi s’ha creat un grup dinàmic de treball format per professionals de 8 Hospitals, entre ells l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Hospital General de Granollers, l’Hospital Mútua de terrassa, Corporació Catalana Parc Taulí, Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci Sanitari de l’Anoia i Consorci sanitari del Maresme.

Durant el mes d’abril de 2011 a Cadis es portarà a terme les XIV Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salut “Bibliosalud 2011”, on la Teresa Cuscó i la Isabel Boada juntament amb la resta presentaran la comunicació oral, “estudio comparativo de las redes de bibliotecas sanitarias y otros modelos de red”. La presentació in situ la farà el Departament de Salut.

La finalitat de la xarxa és tenir un accés més ampli i eficaç de la informació en entorns complexes ja que facilita les gestions, unifica criteris i estableix models d’acord. Segons s’interpretin els principis de cooperació, accés i treball en xarxa, així esdevenen les diferents estructures organitzatives, el nivell de disponibilitat i accessibilitat dels recursos i serveis i les polítiques de desenvolupament de les col•leccions.