Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Abril de 2011 - Per: Comunicació

Es posa en funcionament la Xarxa Teleictus entre el nostre hospital i l'hospital de Bellvitge

Tal i com era previst, el nostre hospital ja està connectat amb l’hospital de Bellvitge a través de la xarxa de telemedicina.
Aquesta xarxa pretén donar assistència en el diagnòstic de l’ictus en fase aguda a les urgències del nostre hospital. Mitjançant un sistema de videoconferència, un neuròleg de l’hospital de Bellvitge pot explorar el pacient i valorar les imatges radiològiques per tal d’establir un diagnòstic precoç de l’ictus, decidir el trasllat, si s’escau, i prescriure tractaments per a l’estabilització de l’ictus.
El treball conjunt dels diferents equips mèdics d’ambdós hospitals ha permès solucionar diverses dificultats logístiques i establir un protocol i vies clíniques per implantar aquest nou procés assistencial
L'ictus és una malaltia vascular cerebral d'aparició sobtada que pot ser causa de mort o provocar seqüeles greus. A Catalunya ocasiona el 9,2% de la mortalitat general (el 7,5% en homes i l'11,1% en dones). Els factors de risc més importants són la hipertensió arterial, la fibril•lació auricular, la diabetis, la dislipèmia i la cardiopatia isquèmica. S’ha demostrat que l’atenció urgent d’aquests pacients millora el pronòstic i en els darrers anys el tractament trombolític en la fase hiperaguda (primeres 3 hores) ha supossat una disminució de les seqüeles. Per l’aplicació d’aquest tractament és imprescindible una valoració prèvia per part dels neuròlegs. Això serà possible durant les 24 hores dels 365 dies de l’any gràcies al teleictus pel que suposa una millora en l’atenciò d’aquests pacients a la nostra comarca.