Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Maig de 2011 - Per: Comunicació

El 16 de maig es posa en marxa el projecte d'Atenció Coordinada per al Pacient Complex Crònic amb Insuficiència Cardíaca.

El projecte d'Atenció Coordinada per al Pacient Complex Crònic amb Insuficiència Cardíaca vol donar resposta assistencial a aquells pacients amb vàries patologies cròniques, amb pluritractament farmacològic, i que per les aguditzacions de les seves patologies cròniques requereixen de diversos ingressos hospitalaris i de vàries atencions a Urgències.

Aquest programa ha estat elaborat des dels 3 nivell assistencials de la comarca: el centre Sociosanitari Ricard Fortuny, el centre d’Atenció Primària i l’Hospital Comarcal de Vilafranca, i les persones que han dut a terme la seva coordinació han estat el Dr Molina i la Sra Piñeiro.

Al mateix moment es posa en funcionament la Unitat del Pacient Crònic Aguditzat (UPCA) per tractar els malalts aguts greus amb Insuficiència cardíaca o insuficiència respiratòria amb el perfil crònic adequat. Aquest nou dispositiu interdisciplinari d’Hospital de Dia disposarà inicialment de 4 butaques ubicades físicament a les habitacions 236 i 237 que funcionarà els dies laborables en horari de matí. La UPCA dependrà del Servei de Medicina, amb un treball conjunt d’Infermeria, i les especialitats de Cardiologia i Pneumologia.

Aquest projecte pretén evitar reiterades atencions a urgències, i la repetició d’ingressos hospitalaris donant resposta estratègica a la malaltia crònica aguditzada. També permetrà d’una millor gestió dels recursos sanitaris.