Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Juliol de 2011 - Per: Comunicació

Informació del Departament de Salut: Ordenació dels serveis que es presten al centre sanitari Dos de Maig

Ordenació dels serveis que es presten al centre sanitari Dos de Maig

  • L’atenció sanitària que ofereix el centre Dos de Maig de Barcelona s’integrarà en altres centres ubicats als barris de referència.
  • Alhora es desplega, a la mateixa illa on hi ha ubicat el centre d’atenció primària del barri, un Centre Comunitari d’Alta Resolució orientat a les activitats comunitàries i al malalt crònic complex.

 
El centre sanitari Dos de Maig de Barcelona, que gestiona el Consorci Sanitari Integral (CSI), està ubicat en un edifici propietat de la Creu Roja. El CSI és un consorci públic participat per l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Departament de Salut que també gestiona els serveis d’atenció a la salut de l’hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat.
 
L’any passat el CSI va posar en marxa l’Hospital Moisès Broggi, a Sant Joan Despí, que comportava el trasllat a aquest nou hospital de part del personal que treballava als seus centres d’Hospitalet i Dos de Maig. D’altra banda, els serveis d’atenció sanitària que s’ofereixen a la població a través del centre Dos de Maig s’oferiran des d’altres dispositius del barri.
 
Alhora, el Departament de Salut reforça l’atenció més propera al ciutadà amb els desplegament un equipament comunitari d’alta resolució, ubicat a la mateixa illa de cases on funciona actualment el centre d’atenció primària.
 
 
Centre Comunitari d’Alta Resolució. A la Dreta de l’Eixample es desplega un  equipament d’alta resolució que integrarà serveis d’atenció primària, atenció urgent les 24 hores del dia tots els dies de l’any, atenció especialitzada, alhora donarà cobertura al programa del malalt crònic complex i reforçarà l’orientació comunitària. L’ubicació d’aquest equipament pivotarà sobre l’actual edifici de les Àrees Bàsiques de Salut Gaudí i Sagrada Família.
 
Aquest equipament s’emmarca dins del projecte d’ordenació de l’atenció primària i continuada de Catalunya, que el Departament de Salut  està duent a terme.
 
D’altra banda els serveis assistencials que actualment es presten en l’equipament de Dos de Maig s’integraran en tres entitats proveïdores del territori que actualment ja presten serveis sanitaris públics. D’aquesta manera es garantirà des de dispositius propers la continuïtat de l’atenció hospitalària i sociosanitària que reben  els ciutadans. Alhora el Consorci Sanitari Integral i diverses entitats proveïdores han constituït comissions de caràcter tècnic on treballen aspectes relacionats amb l’activitat i els professionals.