Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Abril de 2012

Es reforça el control de les visites als malalts ingressats a l’hospital.

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès insisteix en la importància de respectar l’horari de visites als malalts ingressats, i de limitar el nombre de visitants en els horaris establerts, per això inicia una campanya de sensibilització per a millorar aquest aspecte, ja que s’ha vist significativament augmentat el nombre de les visites fora dels horaris establerts que repercuteixen negativament en el benestar del malalt.

Actualment l’horari de visites als malalts és de 16 a 20 h els dies feiners i de 10 a 13 h i de 16 a 20 h els dies festius i caps de setmana.

La normativa contempla que el malalt ingressat, ja sigui a hospitalització o a Urgències, només ha de tenir un acompanyant, i dues visites dins dels horaris de visita. Aquestes mesures són adoptades per tal de facilitar la recuperació del pacient, i per respectar i facilitar la feina dels professionals sanitaris durant la jornada, ja sigui en la visita mèdica, en la higiene, en els menjars, en el descans,... Amb això també es respecte el descans i la intimitat dels altres malalts que es troben a l’habitació, per tant cal guardar silenci i limitar la durada i la simultaneïtat de les visites.

Per aquest motiu, es demanarà que els acompanyants vagin identificats amb una targeta identificativa col·locada en lloc visible. Aquesta targeta es lliurarà en el moment de l’ingrés des d’urgències o des d’admissions, dins d’un sobre amb altra informació de l’hospital. Aquest sobre també inclou una enquesta pels usuaris de satisfacció del servei rebut que en el moment de l’alta, es podrà lliurar a admissions o en les bústies de suggeriments.