Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

22 d'octubre de 2012

Ja funciona la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés UCSI

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès posa en marxa la nova Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI)

Amb aquest nou equipament s’acaba la segona fase de les obres d’ampliació de  l’Hospital que van començar el 2010 i han permès l’ampliació i remodelació de les urgències, de la sala de parts i finalment de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés.

La nova Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), va entrar en funcionament el dia 23 d’octubre, està situada al costat del bloc quirúrgic i compta amb un nou quiròfan. Permet l’atenció simultània d’11 usuaris, repartits en 5 lliteres i 6 butaques adaptades i monitoritzades.

L’amplitud i la lluminositat són característiques d’aquest nou espai que també disposa d’una zona de preparació quirúrgica, vestidors, lavabos adaptats amb dutxa i taquilles per guardar la roba.

Aquesta unitat millora i agilitza el circuit i l’estadadels pacients del programa de Cirurgia Major Ambulatòria. Ara l’accés és directe i l’estada hospitalària és en aquesta zona quirúrgica, i quan s’hagin recuperat, seran donats d’alta a domicili des del mateix espai, sense necessitat d’anar a la planta d’hospitalització com fins ara passava. Aquest nouquiròfan, permet alliberar la resta de quiròfans d’aquesta activitat quirúrgica i per tant els fa més funcionals i efectius.

Sens dubte la posta en marxa de la UCSIsuposa una millora important i necessària per a l’Hospital, tant funcional com  assistencial  i de confort per als pacients. A més, cobreix una mancança que l’hospital tenia en l’atenció dels pacients de cirurgia major ambulatòria (CMA), ja que quan es va dissenyar l’edifici, inaugurat el 1995, no s’utilitzava aquest procediment i no es va preveure un circuit específic per atendre’ls.

Actualment l’activitat quirúrgica que es realitza sense ingrés a hospitalització, representa un 56% del total d’intervencions programades. A l’HCAP aquest any 2011 es van fer 1.882 intervencions d’aquest tipus, sent el grup de patologies oftalmològiques i dermatològiques el més nombrós, seguides de les traumatològiques i de cirurgia general.

L’ampliació de l’Hospital va començar amb la construcció de l’Hospital de Dia i l’ampliació de la Consulta Externa, inaugurades el 2008. El setembre de 2010, desprès de la posta en marxa del nou laboratori intercomarcal, el CLI, es van poder començar les obres de la segona fase,  que han representat la remodelació i l’ampliació de les urgències generals i de les pediàtriques,  l’ampliació de la zona d’obstetrícia, que ha estat dotada d’una nova i moderna sala de parts, un quiròfan per les cessaries i unes sales que faciliten el part natural si aquesta és l’opció escollida.

Finalment les obres s’han acabat amb aquesta nova Unitat de  Cirurgia Sense Ingrés que ha estat la darrera que s’ha posat en marxa.

Les obres han significat una superfície ampliada de 250 m2 i una superficie reformada de 1150 m2, s’han desenvolupat en el temps previst, tot i que han tingut força dificultats de realització ja que s’han fet mantenint l’activitat normal i, en el cas d’urgències, amb la intervenció dins el mateix servei.