Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

22 d'octubre de 2012

Posta en marxa d’un nou aparell d’escàner al Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital

La Tomografia Axial Computeritzada (TAC) és una tècnica de diagnòstic per la imatge àmpliament utilitzada, que mitjançant les imatges de “talls” consecutius de determinades parts del cos, permet l’estudi i seguiment de diferents malalties, quan cal complementar la radiologia convencional.
Des de fa uns anys l’hospital utilitzava aquesta tècnica però l’antic aparell estava donant mostres de claudicació amb nombroses avaries i les conseqüents reparacions i anul•lacions de les proves programades. A més, l’evolució tecnològica i la necessitat d’una adaptació constant cap a tècniques més eficaces, han fet prendre la decisió de canviar l’aparell i modernitzar aquest equipament.
El nou escàner, que ja està en funcionament des de finals del mes de setembre, és un multidetector de 16 corones d’última generació que millorarà substancialment les exploracions que es realitzen al servei, que han estat 5659 aquest darrer any.
Les millores que suposa aquest nou aparell són moltes, una de fonamental és l’increment del rendiment i el conseqüent impacte en la llista d’espera, ja que redueix el temps de durada de la prova i la possibilitat de fer-ne . Per exemple en el cas d’un TAC de tòrax, amb l’antic aparell calien 30 minuts per realitzar-lo i ara el podem fer en 8.
Un altre aspecte a destacar és que s’hi poden fer nous programes especials, com realitzar estudis dentals, o el programa especialitzat en patologia oncològica que permet al radiòleg un control molt precís de les lesions, o el sistema d’escòpia que millora l’efectivitat en la localització de la zona on s’han de fer biopsies, etc.
També es poden modular les dosis i ajustar-les en funció de la constitució del pacient i de la zona a explorar amb la conseqüent disminució de les radiacions.
En definitiva, totes aquestes prestacions permeten una millor qualitat en els estudis realitzats, una millora en el diagnòstic i evitar el desplaçament a altres centres per fer estudis que ara es podran fer al nostre Hospital.