Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Gener de 2013

Resultat de l’enquesta de satisfacció a hospitalització realitzada pel CatSalut. Els usuaris ens posen bona nota.

En la quarta edició de l’estudi de satisfacció a l’atenció hospitalària fet pel CatSalut (el 2003 va ser la primera), dins del Pla d’estudis de satisfacció PLAENSA, l’Hospital ha assolit una nota mitjana de notable alt per part de les persones usuàries del Servei.
Els assegurats del CatSalut que han estat atesos a l’atenció hospitalària puntuen la satisfacció global amb un 8,69 sobre 10 (vam obtenir un 8,54 el 2009 i 8,46 és la mitja de Catalunya) i el 91,3% dels enquestats (290,4% el 2009 i 91,4 de mitja a Catalunya), en cas de poder escollir, tornarien al mateix hospital.
Com en les altres ocasions per a l’avaluació d’aquest servei s’han realitzat enquestes telefòniques amb un qüestionari actualitzat i validat de 22 preguntes i 2 valoracions que permet recollir l'opinió de la ciutadania i així millorar l’atenció hospitalària.
En 13 dels 22 indicadors els resultats positius són superiors al 95 % i en la majoria ens situem per sobre de la mitjana de Catalunya. Els més destacables el tracte personal, la confiança amb els professionals, les explicacions del funcionament de l’hospital i els relacionats amb la informació del procés i de les proves.
No tenim cap resultat per sota del 75%, sent els aspectes menys valorats, que es situen per sota del 90%, si li van demanar el consentiment informat, el menjar de l’Hospital i el temps a la llista d’espera. Aquests resultats ens indiquen els aspectes de millora que caldrà impulsar.
En l’arxiu adjunt es poden consultar tots els resultats i la comparació amb els obtinguts per l’Hospital en la darrera edició feta el 2009, amb la mitjana i amb els millors resultats de Catalunya.

Enllaços relacionats