Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Publicat el 20 de març de 2013

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès centre de referència en el tractament de l’ictus 2.0

Des de la setmana passada l'hospital és el centre de referència pel nou “Codi Ictus” a la nostra comarca.

El Codi Ictus, és el procediment vigent per a l’atenció ràpida de les persones amb símptomes de menys de 8 hores d’evolució d’aquesta malaltia, amb l’estat funcional previ favorable i sense tenir en compta l’edat.
A partir d’ara el nostre hospital, que ja estava connectat al centre de referència de Bellvitge a través del programa teleictus, també estarà connectat a una guàrdia central amb un neuròleg vascular, que a traves d’un sistema de videoconferència veu el pacient en directe alhora que rep la imatge de la tomografia computada (TC) i pot decidir instaurar el tractament trombolític in situ i guanyar molt de temps. Una vegada fet el tractament, el pacient pot ingressar a l’hospital o ser derivat a Bellvitge, segons el seu estat clínic i l’opinió dels metges que l’han atès.
El nostre hospital ja formava part de la xarxa “teleictus” i conjuntament amb el neuròleg de guàrdia de l’Hospital de Bellvitge, diagnosticava els pacients tributaris de tractament trombolític, els quals eren derivats a Belvitge per rebre’l. A partir d’ara el tractament s’administrarà a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, centre de referència al nostre territori.
Els sistemes de teleictus, implementats a molts països busquen escurçar el temps en què el pacient és avaluat o tractat quan va a un hospital comarcal.
Des de l’any 2006 han augmentat notablement al conjunt de Catalunya les activacions del Codi i el nombre de malalts que han rebut tractament trombolític, i s’ha assolit una de les taxes més altes d'Europa. El nombre de tractaments d’aquest tipus s’ha triplicat en els darrers quatre anys i en aquests moments un 12,5% dels pacients amb ictus isquèmic han rebut aquest tractament.
El tractament trombolític consisteix en l’administració intravenosa d’un fàrmac utilitzat per dissoldre els coàguls de la sang que s’ha d’administrar durant les primeres hores des de l’inici dels símptomes. Per això és molt important que davant dels símptomes s’actuí ràpid, derivant el pacient a l’hospital on, una vegada confirmat el diagnòstic s’administra el tractament.
Les taxes de tractament trombolític –indicador universal que resulta de dividir el nombre de tractaments pel nombre total de pacients amb ictus isquèmic–, situen Catalunya com un dels països d’Europa que realitza més tractaments.
Es calcula que durant el proper any, a l’Alt Penedès, rebran aquest tractament 15 persones.

Més informació sobre l’ictus

L’ictus és una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, tant per l’oclusió d’una artèria o isquèmia cerebral (en el 85% dels casos) com per la seva ruptura en forma d’hemorràgia (en el 15% dels casos). Cada any, 13.000 persones a Catalunya han de ser ingressades a causa d’un ictus.
Els símptomes d’alarma son torçar la boca en riure, no poder aixecar un dels braços amunt, parlar amb dificultats i tots apareixen de manera brusca.
El temps és vital quan es tracta d’actuar davant d’una persona amb un ictus. Es disposa d’una "finestra terapèutica" o temps màxim per actuar de quatre hores i mitja per tal de salvar el teixit cerebral sense rec sanguini, tot i que com més aviat s’actuï, millor. El diagnòstic de l’ictus és complex i requereix fer una TC cranial abans d’administrar el tractament trombolític.
 

Enllaços relacionats