Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

9 d'abril de 2013 - Per: comunicació

Presentació de l’Equip de Pediatria Territorial de l’Alt Penedès

Es crea un equip únic de pediatria que atendrà 16.834 infants fins als 14 anys. És fruit de l’acord de col·laboració entre les entitats sanitàries Institut Català de la Salut,  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.


L’acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat es va signar l’11 de juny de 2012.

Fruit d’aquest acord es crea l' Equip de Pediatria Territorial de l’Alt Penedès que té com director el Dr. Vicenç Morales.

Aquest acord s’estableix a partir dels següents criteris:

1.      Benefici per als usuaris del sistema públic, especialment pel que fa a la millora de l’accessibilitat, manteniment de la continuïtat assistencial i reducció de temps d’espera.

2.      Millora dels processos de treball, tant pel que fa a la qualitat assistencial (elaboració de protocols conjunts, guies, rutes assistencials, etc.) com a la simplificació de tràmits.

3.      Facilitar la transmissió de coneixements i la millora professional.

4.      Optimització de l’aprofitament dels recursos públics: persones, edificis i instal·lacions, sistemes d’informació, equipaments, etc.

5.      Afavoriment de la complementarietat en el desenvolupament comú.

Així doncs, els pediatres de les tres Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l’Alt Penedès que ja treballaven de forma conjunta des de l’any 2008, gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), i els pediatres que treballen a l’hospital Comarcal de l’Alt Penedès (HCAP), s’han constituït en un equip únic de pediatria per a donar servei als 16.834 nens i nenes d’entre 0 i 14 anys del Sector Sanitari Alt Penedès. Fins ara, els pediatres i infermeres de cada una de les entitats treballava de forma independent, seguint els seus protocols i els seus propis circuits. L’Equip de Pediatria Territorial de l’Alt Penedès treballarà de forma conjunta, organitzant l’atenció de manera compartida, seguint els mateixos protocols i unificant el sistema d’informació.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la línia d’actuació 3: un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells i al territori, del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. L’Equip de Pediatria Territorial Alt Penedès permet donar cobertura pediàtrica integral a la població pediàtrica de l’Alt Penedès.

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 és el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut. És l’eix vertebrador i vol aconseguir una millor qualitat de vida, en que els professionals siguin l’agent principal del canvi, hi hagi una major prevenció de la malaltia i resolució dels problemes de salut i s’aconsegueixi un sistema més sostenible.

Actualment l’Equip Territorial de Pediatria de l’Alt Penedès ja disposa d’un espai a internet el bloc http://icspediatriaaltpenedes.wordpress.com

Enllaços relacionats