Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

29 de July de 2013

Nova Unitat de Medicina Internacional del CAP Integral Baix-a-Mar de Vilanova i la Geltrú.

El Centre d’Atenció Primària Integral Baix-a-Mar posa en funcionament la Unitat de Medicina Internacional el proper dia 1 de juliol, una nova unitat inexistent fins ara a la comarca, que oferirà atenció especialitzada abans i després de viatjar a zones de risc.

L’objectiu de la Unitat és informar i realitzar les activitats preventives com per exemple de vacunació a persones que vulguin viatjar a zones de risc, ja sigui per vacances, visites a familiars cooperació o estudis. Entre els serveis que ofereix, s’hi troba l’activitat preventiva, com informar sobre les recomanacions i consells de salut que convé dur a terme abans, durant i després del viatge; recomanar i administrar la vacunació pertinent segons les recomanacions i directrius de les principals institucions científiques, o recomanar i subministrar la quimioprofilaxi necessària per prevenir la malària. Es preveu que a mig termini la Unitat pugui atendre patologia importada, és a dir a aquells pacients que presenten símptomes després d’un viatge. Entre les activitats, també es faran accions de promoció i protecció de la salut, com xerrades informatives a la població i a la resta d’Equips d’Atenció Primària de la zona.

La nova unitat facilita l’accés i la cobertura vacunal a la població del Garraf i comarques properes, ja que fins ara no existia una unitat com aquesta al territori i la població s’havia de desplaçar fins a Barcelona, Igualada o Tarragona. A l’hora de planificar un viatge es recomana consultar amb temps suficient (sis setmanes aproximadament) i seguir les recomanacions de salut pertinents per fer-lo amb seguretat. Per accedir al servei cal demanar cita prèvia al CAPI Baix-a-Mar per telèfon al 938103003 o al taulell del centre.

La Unitat està formalitzant un Conveni de Col·laboració amb BarnaClínic, del Grup Hospital Clínic, que inclou activitats formatives, protocols d’actuació comuns, interconsulta entre professionals, derivació de pacients o col·laboració en activitats que no es poden resoldre al territori, com per exemple la vacunació de la febre groga, que només es pot administrar en centres d’alta especialització.