Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

9/10/2073 - Per: comunicació

Xarxa wifi per als usuaris

L’empresa que gestiona les Televisions a l'Hospital ha instal•lat una xarxa wifi especifica per els usuaris de l’hospital que s'hi poden connectar des de la zona d’hospitalització, sala espera de quiròfan, a l'hospital de dia i a la cafeteria.

L'accés i el pagament es fa amb el mateix sistema que s'utilitza per les televisions