Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Novembre de 2013

Comença una nova ronda del programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a la comarca de l’Alt Penedès

• L’Alt Penedès va ser pioner en la prevenció d’aquest càncer, després de L’Hospitalet de Llobregat, amb la implantació, el 2004, d’un programa pilot a Vilafranca que es va estendre a tota la comarca el 2007

La detecció precoç i el programa de l’ICO
El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Per això els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.
L’ICO va iniciar l’any 2000 i de forma pionera a tot l’Estat un Programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon i recte a L’Hospitalet. El 2004 es va fer una prova pilot a Vilafranca del Penedès i, posteriorment, el 2007, es va ampliar a tot l’Alt Penedès, essent la primera vegada que s’estenia a una zona rural.
El Programa es realitza en col•laboració amb les farmàcies de la zona, l’Hospital comarcal de l’Alt Penedès i les tres àrees bàsiques de salut de l’Alt Penedès: Vilafranca Urbana, San Sadurní i Penedès Rural
Ara comença la cinquena ronda a Vilafranca i la quarta a la resta de la comarca.

Com funciona el programa?
El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys d’edat i la prova de cribratge és molt senzilla.
S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.
Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa. Per participar-hi ha d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya (adjuntem el llistat) on facilitaran tot el necessari per fer la prova un cop comprovades unes dades personals. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.
Com sempre, el resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesions en el còlon o recte.

Resultats de les rondes anteriors
La participació ha anat augmentat ronda rere ronda, superant el 40% a Vilafranca del Penedès i el 35% a la resta de la comarca. En totes les rondes, la participació ha estat més alta entre les dones.
Els test que van donar positiu van augmentar significativament a la darrera ronda, com a conseqüència del canvi en el mètode de detecció de la sang oculta en femtes.
A la darrera ronda, a tota la comarca es van detectar adenomes avançats (lesions que en un futur podrien esdevenir càncer) a 134 persones. En 17 casos, es va diagnosticar un càncer, el 70% dels quals en estadis inicials.


Podeu seguir llegint en l'arxiu adjunt.

Enllaços relacionats