Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Desembre de 2013

061 CatSalut Respon, telèfon d'atenció sanitària

 A partir d’aquest mes de desembre els serveis que ofereix Sanitat Respon queden centralitzats al número de telèfon 061.

"061 CatSalut Respon
Les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a través del telèfon 061 per tal d'oferir als ciutadans informació sanitària i consell de salut, facilitant i garantint l'accés universal als recursos de salut, amb l'objectiu de:
• Incrementar el nivell d'accés a la informació i serveis sanitaris.
• Canalitzar la demanda sanitària.
• Contribuir a la resolució de problemes sanitaris.
• Participar en la promoció de la salut, la prevenció i la cura de la malaltia i l'educació sanitària dels ciutadans."

Enllaços relacionats