Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Desembre de 2013

Canal temàtic sobre trastorns de la conducta alimentària

El canal ha renovat completament els seus continguts, per fer-los més divulgatius, i per conscienciar la població de la importància de fomentar hàbits d'alimentació saludables i promoure l'acceptació de la imatge corporal en els infants i adolescents.

Els objectius del web són donar a conèixer les característiques d'aquestes malalties i el factors de risc de patir-les, ajudar a identificar comportaments sospitosos i signes d'alarma, i orientar les persones afectades i les seves famílies sobre qui els pot ajudar i on han d'adreçar-se. El portal ofereix, a més, informació sobre els diferents tipus de tractament i estratègies de prevenció, trenca mites i falses creences sobre l'alimentació i dóna resposta a les preguntes més freqüents sobre aquests trastorns.
 
Els professionals de l'àmbit de la salut i l'educació també hi poden trobar continguts i recursos d'interès, com ara informació sobre comorbiditat, criteris diagnòstics, documentació i material divulgatiu. També hi ha informació sobre el paper que fan les associacions de pacients que tenen com a objectiu l'acolliment de la família i del malalt i el coneixement de l'estructura i la dinàmica familiar, amb la finalitat d'orientar-los i acompanyar-los.
 
Ja podeu veure en el youtube:
 
. Signes d’alerta davant de la sospita d’una anorèxia nerviosa http://youtu.be/u7oXa0sp_Ck
. Signes d’alerta davant de la sospita d’una bulímia nerviosa http://youtu.be/Ka8phRofoaQ
. Creences falses sobre l’alimentació http://youtu.be/ycSwaC7YurY