Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Juliol de 2014

Nova campanya per la seguretat del pacient

Impulsada per la Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients amb el lema “Seguretat del pacient depèn de tu”

La seguretat del pacient:
Entre un 4 i un 17% dels pacients que ingressen en un hospital patiran un accident imprevist, derivat de l’atenció sanitària i no de la seva malaltia de base, que podrà tenir  conseqüències en la seva salut i en les seves possibilitats de recuperació. Segons dades de l’estudi ENEAS la incidència de pacients amb esdeveniments adversos (EAs) relacionats amb l’assistència hospitalària es del 8,4%. Un 42,8% d’aquests EAs es va considerar evitable.
L’interès per estudiar i controlar els riscos de l’assistència sanitària té una repercussió internacional. La OMS va crear l’octubre de 2004 l’Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient, amb el propòsit de coordinar, difondre i accelerar les millores en matèria de seguretat del pacient a tot el món.
En el nostre àmbit promoure i millorar la seguretat dels pacients és una de les prioritats del Departament de Salut. L’any 2005 es va crear l’Aliança per a la seguretat dels pacients a Catalunya” que ha promogut projectes multicèntrics de seguretat dels pacients i diverses iniciatives adreçades a la disminució d’esdeveniments adversos. Destaquen les accions en prevenció d’errors en la identificació dels pacients, infeccions,  errors en la medicació, errors en els procediments, úlceres per pressió i caigudes.
A l’HCAP, la Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients, ha posat en marxa una campanya de seguretat que té com a propòsit conscienciar tant als professionals com als usuaris de la importància de les mesures preventives de seguretat.
El passat mes de maig es van distribuir per diferents àrees de l’hospital cartells amb el lema “salut i seguretat depèn de tu”. Aquest lema inclou com a receptor del missatge a tots els que participem en un procés assistencial (gestors, personal assistencial, personal de suport i ciutadania) i s’ha incorporat a la pantalla dels ordinadors de treball de l’hospital. El lema d’aquesta campanya és el fil conductor que també s’utilitzarà en diferents iniciatives de seguretat del pacient, previstes en el nostre centre, que s’adreçaran a pacients i familiars.
Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients (UFSP)
nucliseguretat@csap.cat