Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Gener de 2015

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Resum del tancament del 2014

La llista d'espera quirúrgica s'ha reduït en un 5% en relació a la de l’any passat

Aquest any l'activitat quirúrgica a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès en intervencions majors, ha esta de 4.048 intervencions que han permès reduir la llista d'espera en un 5%, que correspon a 81 persones.

L'Hospital havia previst, d’acord amb el Servei Català de la Salut, un pla d'actuació per anar reduint el temps de demora per intervenció quirúrgica i proves diagnòstiques. Aquest pla de millora, iniciat ja el 2013, ha repercutit positivament en la llista d'espera quirúrgica doncs, llevat de les pròtesis de genoll i de maluc que tenen una espera no superior als 9 mesos, en la resta dels 14 procediments amb garantia, l’espera se situa per sota dels 6 mesos. Pel què fa a la patologia oncològica el temps màxim establer és de 45 dies.

Aquesta millora de la llista d'espera s'ha pogut assolir amb l’esforç i la implicació de tots els professionals, tant els dels serveis quirúrgics com dels altres, amb una gestió acurada de la programació dels quiròfans i també dels ingressos.

En quan als altres àmbits assistencials de l’HCAP, l’activitat ha estat similar a la de l'any passat. S’han realitzat un total de 7379 altes, de les quals 550 han esta parts.

S’han atès 66.865 urgències, un 5% més que l’any passat i l'activitat de les CCEE ha disminuït lleugerament en les primeres visites, pels programes de millora de la resolució establerts amb l’Atenció Primària.

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès assumeix tot el nivell de patologia i complexitat corresponent al seu nivell assistencial, obtenint uns bons indicadors d'eficiència, qualitat i satisfacció dels ciutadans.

Vilafranca del Penedès, 26 de gener de 2015