Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Febrer de 2015

Les llistes d'espera per operacions quirúrgiques es redueixen un 12% durant el 2014

    Sala de premsa
      Nota de premsa
11/02/2015 15:27
Les llistes d'espera per operacions quirúrgiques es redueixen un 12% durant el 2014
El 2014 suposa un punt d’inflexió en la millora de les llistes d’espera, que recuperen i milloren els valors del 2010


Augmenta l’activitat quirúrgica dels processos garantits amb 15.000 intervencions més que l’any 2013

Les llistes d’espera per operacions quirúrgiques garantides es redueixen un 24% respecte al 2013


 

El nombre de pacients que s’esperen per ser sotmesos a una operació a Catalunya ha disminuït un 24% pel que fa a les operacions garantides i un 12% pel que fa al global d’operacions quirúrgiques. Les operacions garantides són aquelles que tenen un temps d’espera màxim de 6 mesos.

Així ho han explicat aquest migdia en roda de premsa el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Padrosa; el subdirector del CatSalut, Francesc Brosa; el director de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut, Àlex Guarga; i el gerent d’Atenció Ciutadana, Joan Lluís Piqué. Durant la roda de premsa han presentat les dades de les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques a desembre del 2014.

Durant la roda de premsa han explicat que el desembre del 2014 hi havia 159.949 pacients pendents d’intervenir. Es tracta de 21.610 persones menys que la mateixa data de l’any 2013, fet que mostra la tendència decreixent de les llistes d’espera des del 2011 (l’any 2010 la llista era de 153.916 persones). El temps mitjà d’espera dels pacients per intervenir en llista és de 6,52 mesos i el 84% tenen un temps d’espera inferior a un any (81% el 2010).

Pel que fa a les operacions garantides, la reducció encara ha estat més important, atès que el temps mitjà d’espera se situa en 2,92 mesos mentre que el 2013 ha estat de 4,45 i el 2010, de 3,98. El desembre de 2014 hi havia 57.191 pacients per intervenir, una xifra també semblant a la del 2010 quan els pacients en espera eren 56.670. Els pacients en espera des de fa més de 6 mesos han disminuït un 69% respecte al 2010 i en aquests moments són 3.621 persones. De fet, el 93% dels pacients tenen una espera inferior a 6 mesos (79% el 2010).

Intervencions prioritàries: cirurgia cardíaca i cirurgia oncològica

En cirurgia cardíaca no hi ha cap pacient que esperi més de 3 mesos per una cirurgia valvular o coronària i el temps d’espera d’aquests pacients ha disminuït un 70%. Pel que fa a la cirurgia oncològica, totes les operacions estan per sota dels 45 dies d’espera entre aquells pacients que han de ser intervinguts.

Proves diagnòstiques

El nombre de persones en llista d’espera per a proves diagnòstiques ha disminuït un 6,8% i el temps d’espera ha millorat en 7 dies respecte al 2013.

Actuacions de l’any 2014

El 2014 suposa un punt d’inflexió en la millora de les llistes d’espera, que presenten valors similars o més bons als del 2010. Aquests resultats són fruit del pla d’actuacions impulsat pel CatSalut per reduir les llistes d’espera, que inclou potenciar la cirurgia major ambulatòria, incrementar l’activitat quirúrgica i sotmetre a una intervenció els pacients que fa més temps que esperen d’acord amb criteris clínics (15.000 intervencions més respecte de l’any 2013 dels processos garantits). En aquests moments el 53% de l’activitat dels hospitals és quirúrgica (50% el 2010) i la cirurgia major ambulatòria ha passat del 44,6% del total d’intervencions el 2010 al 50,1% el 2014. A més, també s’ha posat en marxa un pla de gestió específic per augmentar l’activitat en cirurgia cardíaca.

Els resultats també mostren el compromís i l’esforç dels centres i professionals sanitaris que, amb una tasca de gestió i planificació quirúrgica acurada, han assolit els objectius establerts.

Actuacions de l’any 2015

L’objectiu del 2015 és continuar disminuint el nombre de persones en llista d’espera de manera que els pacients amb un temps d’espera de més d’un any tendeixin a zero. Les actuacions passen per augmentar l’activitat quirúrgica, implantar un sistema de priorització per pacient que atengui criteris clínics i socials, i monitorar específicament les llistes quirúrgiques d’oncologia i cirurgia cardíaca.
D’altra banda, s’han aprovat les propostes d’ordres que reordenen la gestió de les llistes d’espera i revisen i amplien a 27 les operacions amb temps d’espera garantit alhora que introdueixen els terminis de referència. Aquests canvis s’han fet en un moment en què les llistes d’espera s’han estabilitzat i introdueixen criteris d’equitat clínica per prioritzar processos de més gravetat i/o complexitat.
Arxius adjunts
Informe 2014 activitat quirúrgica i proves diagnòstiques
Informe 2014 activitat quirúrgica i proves diagnòstiques
Autor:Departament de Salut
PDF - 0.427 MB
Departament/s: Salut