Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Febrer de 2015

Repercussió internacional del Programa del Pacient Crònic Complex en entorn col·laboratiu de l'Alt Penedès

Després de la visita que varen fer professionals escocesos per conèixer in situ el programa, ara una representació de la nostra comarca anirà a Edimburg a presentar-lo a 15th International Conference for Integrated Care
 

El Programa de Pacient Crònic Complex va començar el 2011 a l'Alt Penedès amb l'objectiu de proporcionar atenció integral als pacients crònics basada en la proactivitat i coordinació entre nivells assistencials.
S´intenta afavorir que els pacients amb aquest perfil estiguin al seu entorn el major temps possible, promovent la màxima autonomia dins de la situació individual de complexitat i dependència. Com a conseqüència d´aquesta coordinació, es poden evitar reingressos hospitalaris i les freqüents estades a urgències d'aquests pacients, adequant els recursos existents al territori.
Inicialment van ser els malalts d'Insuficiència Cardíaca i després els de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, i actualment el Programa està en la fase d´inclusió de tots els Pacients Complexos Crònics del territori, independentment de la patologia predominant. Al nostre hospital, per poder atendre'ls de manera proactiva, es va desenvolupar la UPCA (Unitat de Pacient Crònic Aguditzat), dispositiu d´Hospital de dia.
Els resultats aconseguits en els primers 3 anys de recorregut, mostren una tendència favorable en la reducció en l'ús de l'atenció especialitzada (ingressos, reingressos, estades a Urgències) amb millores en l´adequació de la utilització dels recursos de l'atenció primària . L'atenció proactiva és eficaç per controlar les exacerbacions i complicacions, i permet adaptar els recursos al perfil clínic del pacient i a la complexitat social.
Des de 2013, el programa de PCC a l'Alt Penedès està treballant conjuntament amb un projecte en entorn col·laboratiu amb Serveis socials. El PIAISS incorpora als professionals de treball social de les entitats sanitàries de la comarca, de l'ajuntament de Vilafranca i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Aquest projecte col·laboratiu es va escollir com a programa pilot pels dos Departaments, el de Salut i el de Benestar Social, fent una presentació formal als representants institucionals del territori a finals del 2014.

És evident que el programa va avançant i ho fa també recollint l'interès dels sectors implicats: L'obtenció del premi a la millor experiència del Pla de Salut el 2012, va ser el primer reconeixement a la bona feina realitzada conjuntament entre els professionals del territori.
També la revista Annals de Medicina de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques va recollir al Setembre de 2014 en un article els resultats evolutius del programa. Posteriorment aquesta experiència va merèixer l'interès de representants del sistema sanitari escocès que fa uns mesos varen visitar-nos per conèixer-la de primera mà.
Finalment ha estat escollit per presentar-lo al Congrés que properament es realitzarà a Edimburg, el títol de la ponència és «Des de la cura en els casos clínicament complexes a un model integrat de salut i assistència social a l'Alt Penedès» i la presentació anirà a càrrec del Dr. José Carlos Molina, Cap de Medicina Interna de l'hospital, en estreta col.laboració amb Pilar Piñeiro, infermera adjunta de l'Atenció Primària, i Montserrat Domènech, cap de Treball social del Consell Comarcal.