Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

març de 2010 - Per: comunicacio

Posta en marxa del Protocol de detecció precoç de la hipoacúsia neonatal

A l’Hospital, s’està preparant el circuit per iniciar-lo en les properes setmanes, seguint les indicacions del Departament de Salut.

La hipoacúsia és una problemàtica de gran importància, no només en l'àmbit sanitari sinó també en altres entorns com l'educatiu i el social, que en els infants pot comportar retards en l'aprenentatge i dificultats a nivell lingüístic.

És per aquest motiu que s'ha considerat important dur a terme aquest Protocol per a la detecció precoç, diagnòstic, tractament i seguiment de la hipoacúsia neonatal. És una publicació de consens sobre el cribratge, diagnòstic, tractament i seguiment de la hipoacúsia infantil per tal d'obtenir unes pautes comunes per a tots els professionals implicats en l'atenció de la sordesa amb l'objectiu de detectar-la precoçment i posar en marxa les mesures adequades.

En efecte, la detecció precoç de la hipoacúsia no només ha de permetre fer-ne un diagnòstic primerenc sinó que també ha d'ajudar a millorar els aspectes comunicatius i lingüístics de l'infant evitant que tingui repercussions en el seu desenvolupament global.

Aquest Protocol és fruit del treball conjunt i del consens de diferents professionals experts en el camp de la hipoacúsia. Hi han participat societats científiques, associacions de persones i professionals vinculats a la sordesa, professionals del Departament de Salut i del Departament d'Educació per tal de fer un abordatge interdisciplinari i integral del cribratge, tractament i seguiment de la hipoacúsia.

Per a la seva elaboració els professionals s'han basat en les recomanacions científiques dels organismes nacionals i internacionals, així com en les propostes de les agències d'avaluació tecnològica.