Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Juny de 2014 - Per: comunicació

Francesc Ferrer Ferret deixarà la gerència del CSAP el proper 1 de juliol

Francesc Ferrer, el proper 1 de juliol deixarà la gerència del CSAP i iniciarà una nova etapa professional.

Després de 10 anys de gerent de  la institució en els que s'han tirat endavant molts projectes, com l' ampliació de l'hospital, la informatització de la informació clínica i digitalització de la imatge, la integració de totes les especialitats i de l'atenció continuada de l'atenció primària, la consolidació de la cirurgia sense ingrés i l'impuls i compromís amb els programes de col·laboració territorials, entre altres.

Considera que s'ha d'abordar una nova etapa en la que és necessari unificar de forma progressiva la gestió dels recursos sanitaris del territori en una sola entitat, amb la unificació de la gestió dels tres grans proveïdors sanitaris, hospital, sociosanitari i primària, tant per avançar en la millora de la integració de tot el procés i nivells assistencials, com per l'optimització d'estructures i permetre la sostenibilitat econòmica de la sanitat pública de l'Alt Penedès. També caldrà generar sinergies de tot tipus fora de la comarca.

El fet que no s'avanci en la direcció que considera necessària és en gran part el desencadenant de la seva marxa, que espera aporti nous escenaris on es prenguin les decisions necessàries per mantenir i potenciar la sanitat pública de l'Alt Penedès.

En la carta oberta que ha adreçat als treballadors, els reconeix la feina, tant des de la vessant preofessional, com humana i l'esforç tant personal com econòmic per mantenir l'actual nivell de l'hospital, i els demana continuar fent-ho bé, amb la professionalitat de sempre. També es mostra orgullós d'haver pogut formar part de la història d'aquesta institució durant tots aquests anys, en què s'han posat en marxa diferents projectes que perduraran en el futur.

Aquesta informació queda ampliada en la memòria i la carta oberta als treballadors que s'adjunta.