Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Agost de 2015

Els usuaris que es trobin en llista d’espera quirúrgica en un centre de Catalunya ja poden visualitzar l’estat des de l'espai digital La Meva Salut

Informació sobre llistes d'espera a Cat@Salut La Meva Salut

A partir del dia 24 de juliol, els ciutadans podran consultar a Cat@Salut La Meva Salut la informació sobre les llistes d'espera dels procediments quirúrgics garantits d'acord amb la normativa actual.

Per accedir-hi, cal anar a la pestanya La Meva Agenda, i dins d'aquesta pestanya a l'apartat Llistes d'Espera.

Les dades que s'hi podran consultar són tots els procediments garantits. Els procediments varien en funció de la data d'inclusió: posterior al 30 d'abril, els 27 corresponents a les intervencions quirúrgiques garantides per l'Ordre SLT/101/2015, de 21 d'abril, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim:

Pròtesi de genoll

Pròtesi de maluc

Cataractes

Cirurgia valvular

Cirurgia cardíaca

Procediments oncològics (22)

Anterior a l'1 de maig, els 11 procediments garantits fins aquell moment.

La informació, d'acord amb la informació que es disposa en l'aplicatiu de llistes d'espera facilitada pel Centre al CatSalut, que es disposarà de la manera següent.

· Intervenció quirúrgica: nom de la intervenció quirúrgica inclosa en llista, d'acord amb l'agrupador.

·o Estat: Sortirà Alta. Actualment no surten les intervencions que estan en baixa temporal ni les que accepten demora. Properament sortirà aquesta informació.

o Inclusió en llista: data de la inclusió en llista d'espera informada al CatSalut.

o Previsió d'intervenció facilitada pel centre: si consta la data de previsió d'intervenció, sinó no consta cap data el camp sortirà en blanc.

o Centre: centre que ha declarat la inclusió en llista. En el cas de trasllat de un centre a un altre, podria donar-se que surti en 2 centres si el centre sortint no ha fet la comunicació de baixa i podria no sortir si el centre sortint ha fet la comunicació de baixa i el nou encara no ha fet la inclusió.

o Mitjana de temps d'espera: mitjana del temps d'espera per a aquesta intervenció en aquest centre, d'acord amb la informació del darrer tall informat oficialment i publicat en el web de CatSalut. En cap cas es dóna informació sobre el cas concret.

o Temps d'espera garantits pel CatSalut: es dóna la informació sobre el temps d'espera garantit per aquella intervenció d'acord amb l'Ordre SLT/101/2015, de 21 d'abril, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés.

En la pantalla també s'informa que en cas de dubte o desacord amb aquestes dades les persones cal que s'adrecin al centre on s'està en llista d'espera per el procediment quirúrgic en concret (en cap cas al 061 CatSalut Respon, qui si rep alguna qüestió també els adreçarà al centre corresponent) i també que el procés d'informació sobre llistes d'espera a La Meva Salut es troba en la darrera fase d'elaboració i és possible que hi hagi alguna dada pendent d'actualitzar o incompleta.

____________________________

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics.

Les persones majors d'edat, per mitjà de la Cat@Salut La Meva Salut, poden accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut. Per més informació cliqueu a http://lamevasalut.gencat.cat 

Fullet informatiu