Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

25 d'agost de 2015

Comença una nova ronda del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a la comarca de l’Alt Penedès

L'Alt Penedès va ser pioner en la prevenció d'aquest càncer, després de L'Hospitalet de Llobregat, amb la implantació el 2004 d'un programa pilot a Vilafranca, que es va estendre a tota la comarca el 2007

Aquest mes de setembre s'inicia a Vilafranca del Penedès una nova ronda del Programa de Detecció Precoç de càncer de còlon i recte que duu a terme l'Institut Català d'Oncologia. Posteriorment, al novembre, començarà a Sant Sadurní i, al desembre, a les àrees no urbanes de l'Alt Penedès.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n'augmenta les possibilitats de curació.


El Programa de detecció precoç al Penedès

L'ICO va iniciar l'any 2000 i de forma pionera a tot l'Estat un Programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon i recte a L'Hospitalet. El 2004 es va fer una prova pilot a Vilafranca del Penedès i, posteriorment, el 2007, es va ampliar a tot l'Alt Penedès, essent la primera vegada que s'estenia a una zona no urbana.

El Programa es realitza en col·laboració amb les farmàcies de la zona, l'Hospital comarcal de l'Alt Penedès i les tres àrees bàsiques de salut de l'Alt Penedès: Vilafranca Urbana, San Sadurní i Penedès Rural

Enguany comença la sisena ronda a Vilafranca i la cinquena a la resta de la comarca. Les dates d'inici d'enviament de les cartes des de l'oficina tècnica del programa de Cribratge són:

NOM ABS

DATA INVITACIÓ 2015

VILAFRANCA

02/09/2015

SANT SADURNÍ

04/11/2015

PENEDES RURAL

09/12/2015

Com funciona el programa?

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys d'edat i la prova de cribratge és molt senzilla.

S'ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa. Per participar-hi ha d'anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova un cop comprovades unes dades personals. Un cop realitzat el test, s'ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.

Com sempre, el resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s'haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte. En aquest cas la colonoscòpia es realitza a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i sempre es fa amb sedació. D'acord amb el pacient també es programa el seguiment i el tractament del cas.

Resultats de les rondes anteriors

La participació ha anat augmentat ronda rere ronda, superant el 40% a tota la comarca en la darrera ronda. En totes les rondes, la participació ha estat més alta entre les dones.

Els test que van donar positiu van augmentar significativament a la darrera ronda, com a conseqüència del canvi en el mètode de detecció de la sang oculta en femtes.

Des de la implementació del programa de cribratge a la comarca, s'han detectat adenomes avançats (lesions que en un futur podrien esdevenir càncer) a 390 persones. A 60 persones se les va diagnosticar un càncer, la majoria en estadis inicials.

El càncer de còlon i recte i la importància de la detecció precoç

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el segon càncer més freqüent entre les dones i el tercer entre els homes, i s'estima que es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.100 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys.

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d'unes lesions anomenades pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. Tant els pòlips com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de detecció precoç. Si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar, ja que un dels problemes d'aquest tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia.

Aquest és, probablement, un dels millors exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l'agressivitat dels tractaments.

25 d'agost de 2015

Enllaços relacionats