Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Febrer de 2016

La Unitat de Patologia Mamària del Garraf -Alt Penedès ha estat acreditada com a Unitat d'Excel·lència per al Diagnòstic i Tractament de les pacients amb Patologia Mamària

L'acreditació és atorgada per la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària (SESPM).

La Unitat de Patologia Mamària del Garraf- Alt Penedès (GAP), ha estat acreditada com a Unitat d'Excel·lència per al Diagnòstic i Tractament de les pacients amb Patologia Mamària per la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia mamària (SESPM). El passat mes de juny de 2015 la Secció d'Acreditació de la SESPM va realitzar una auditoria de la Unitat, i finalment al mes d'octubre es va fer pública la resolució.

Inicialment, la Unitat de Patologia Mamària del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) i la de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP), eren dos unitats que treballaven per separat.

L'any 1994 es va crear la Uniat de Patologia Mamària del Consorci Sanitari del Garraf, formada per un equip multidisciplinar i coordinada pel Dr. Xavier Encinas Méndez.

Dos anys més tard, al 1996, es va formar el Comitè de Mama de l'HCAP, format per un equip d'especialistes de diferents disciplines relacionades amb la patologia mamària. Aquest fet va comportar la modernització del diagnòstic i el tractament de la patologia mamària, amb la introducció de noves tècniques diagnòstiques i quirúrgiques i amb la creació de la de la Unitat de Patologia Mamària (UPM).

Finalment l'any 2014 es va crear i formalitzar la Unitat de Patologia Mamària del Garraf-Alt Penedès (GAP), de manera que les dues unitats passaven a treballar de forma conjunta, després de molts anys de col·laboració.

La Unitat de Patologia Mamària GAP atén actualment al voltant de 120-160 pacients afectades per càncer de mama, sent la neoplàsia més prevalent en les dues comarques.

Des de la unió de les dues unitats, s'ha treballat per complir els estàndards i els indicadors de qualitat establerts per la SESPM, per tal de garantir una òptima atenció a les pacients que ho precisin. Aquest reconeixement en forma de segell acreditatiu, és fruit de la feina realitzada durant els últims anys pels equips assistencials que formen aquesta unitat.

Vilafranca del Penedès, 3 de febrer de 2016